Perfils d'estudiants de mobilitat

possibles casos que es poden trobar els alumnes que acullen

Lloc: Catania.cat
Curs: Suport a l’acollida lingüística i cultural
Llibre: Perfils d'estudiants de mobilitat
Imprès per: Usuari visitant
Data: dijous, 21 novembre 2019, 06:10

Índex

Perfils d'estudiants de mobilitat

 

perfil de l'estudiant de mobilitat
Com a membres d'una universitat catalana heu decidit participar en una activitat d'acollida lingüística i cultural a la vostra universitat. Heu trobat una persona amb qui fareu un intercanvi lingüístic o a qui donareu suport en la pràctica del català i en la seva integració cultural.

I ara què? Quin tipus de situacions us podeu trobar? Ja hem vist en l'apartat anterior que no tots els estudiants de mobilitat són iguals i que hi ha molts elements que cal tenir en compte perquè totes les persones que participen en l'activitat  treguin el màxim profit d'aquesta experiència.

A continuació, es mostren i es defineixen alguns perfils d'estudiants (amb diverses característiques) que podrien ser les vostres possibles parelles.

Sabeu identificar els elements clau que s'han definit a l'apartat Què he de tenir en compte de la persona acollida?

La vostra parella lingüística o la persona a qui voleu donar suport té algunes de les necessitats que es reflecteixen en els perfils?

Una vegada hagueu reflexionat sobre tot això i hagueu pogut respondre a aquestes preguntes, passeu a l'apartat sobre la planificació i definiu i organitzeu la vostra pròpia activitat d'acollida.

Per anar visualitzant els diversos casos, només heu de clicar a la fletxa que veieu a la part inferior dreta de cada requadre.

noi escolta música

En José

Imaginem-nos que la persona que hem d’acollir és un noi veneçolà que ha vingut a Catalunya a fer un màster de Farmacologia. Té previst quedar-s’hi dos anys i, per tant, es vol poder desenvolupar sense dificultats en català. Ha fet un curs de formació inicial de català al servei lingüístic de la universitat on estudia el màster i ha assolit un nivell de comprensió escrita i oral suficient, que li permet entendre la majoria de textos acadèmics en català (a part de tenir el castellà com a llengua materna, té un bon nivell d’italià i sap trobar les equivalències entre les dues llengües romàniques que coneix i el català), i seguir les explicacions en català del professorat del màster, de manera global, amb alguna dificultat. Pel que fa a la producció, li agradaria ser capaç d’entendre també textos no acadèmics, més informals, i sobretot el parlar del carrer. També voldria poder-se expressar amb una certa fluïdesa en contextos informals (situacions quotidianes) i formals (demanar aclariments a classe i plantejar dubtes, per exemple). No pot seguir un curs presencial extens per qüestions d’horari, però té molt interès a assolir el seu objectiu. Pel que fa a les seves aficions, li agrada fer excursions per la muntanya, escoltar música i llegir.

 

Imatge: freejpg.com.ar

noia amb mòbil

 

L'Aiko

Imaginem-nos que la persona que hem d’acollir és una estudiant japonesa que ha vingut a una universitat catalana a cursar el grau de Filologia Francesa. Ha decidit fer els estudis universitaris a Catalunya, de manera que la seva estada tindrà una durada mínima de quatre anys. Per aquest motiu, tindrà la necessitat d’establir contacte amb la llengua i la cultura catalanes en tots els vessants (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral). En el moment d’arribar a la universitat, la noia té un cert coneixement de llengua francesa i coneix lleugerament la llengua castellana; de moment encara no ha tingut cap contacte amb el català. Li agradaria, en primer lloc, començar a entendre la llengua (comprensió oral i escrita) i a poc a poc començar a usar-la de manera habitual com a llengua de comunicació (producció escrita i oral). Per la cultura de provinença i la seva forma d’estudi, més rígida que la d’altres cultures, segurament no hi haurà la possibilitat d’aprendre la llengua en un context informal (fora de l’aula o amb activitats més aviat lúdiques). Això és un element que caldrà tenir en compte a l’hora de definir les activitats que es poden fer amb ella i els recursos que cal utilitzar.

 

Imatge: freejpg.com.ar

guitarra

 

L'Erika

La persona que hem d’acollir és una estudiant alemanya que ha vingut a una universitat catalana a través del programa Erasmus. Té previst cursar assignatures del grau d'Economia, durant un any. Ha decidit participar en un curs de formació inicial de català que ofereix el servei lingüístic de la universitat d’acollida per aprendre català. Sap dir algunes paraules en castellà i està interessada a ampliar els seus coneixements en aquesta llengua, però també creu que és important conèixer la llengua pròpia del lloc que l’acollirà durant aquest temps. Després d’haver fet el curs de català, que li ha servit per entendre mínimament textos de les assignatures escrits en aquesta llengua i per seguir les explicacions del professorat, voldria poder escriure notes i correus electrònics informals breus i desenvolupar-se mínimament oralment en situacions quotidianes (demanar informació o aclariments, expressar dubtes...). Li agrada molt la música i sobretot assistir a concerts de música en directe.

 

Imatge: freejpg.com.ar

documents

 

En Marco

La persona que hem d’acollir és un noi italià que ha vingut a estudiar Ciències de la Comunicació a una universitat catalana durant el segon semestre. Ha fet un trasllat d’expedient i acabarà els estudis a Catalunya. No està gaire interessat en el tema d’aprendre llengües; ja sap una mica de castellà i el seu objectiu és millorar-lo durant l’època d’estudis a la universitat d’acollida. Quan arriba a la universitat li expliquen que té la possibilitat de fer un curs de formació inicial de català, però no li sembla interessant. Una vegada començades les classes de la seva especialitat, s’adona que està aprenent castellà i a més a més és capaç d’entendre algunes coses en català. En una de les assignatures coneix un noi català que li ofereix la possibilitat d’ajudar-lo a aprendre una mica de català i accedeix a fer-ho. Li interessa sobretot entendre alguns textos de classe amb vocabulari específic i poder entendre els companys quan tenen una conversa en català.

 

Imatge: freejpg.com.ar

Passaport

 

L'Ibrahim

Imaginem-nos que la persona que hem d’acollir és un noi de Marràqueix que està estudiant un màster de Traducció, en la combinació lingüística àrab-castellà-francès. La seva llengua materna és el marroquí, del qual valora la riquesa i l'originalitat perquè, tot i procedir de l’àrab clàssic, presenta préstecs d’idiomes estrangers, sobretot del francès i l’espanyol, cosa que, segons ell, explica la flexibilitat lingüística dels marroquins per parlar llengües estrangeres, sobretot les romàniques. Ha començat a interessar-se pel català i, com que s’estarà dos anys a Catalunya, té l’objectiu de poder-s’hi expressar amb fluïdesa. Hi està motivat per diverses raons, una de les quals, segons ell, molt simple: conèixer una llengua més; la segona és apropar-se a la gent amb qui conviurà al llarg d’aquests dos anys.

 

Imatge: morguefile.com

microscopi

 

La Maren

La persona que hem d’acollir és una estudiant basca de Biologia que ha vingut a una universitat catalana a través d’una beca de la seva universitat. La seva llengua materna és l’èuscar, tot i que molt sovint utilitza també el castellà. Quan arriba a Catalunya ja coneix la realitat lingüística del país i sap que farà assignatures en català i en castellà. Vol aprofitar la seva estada a Catalunya per aprendre una mica de català, ja que li han dit que tenint coneixements de castellà no li serà difícil, gràcies a la intercomprensió de les llengües romàniques. A més, també li han explicat que és una bona manera de conèixer gent i fer amistats a Catalunya, així com d’obrir una oportunitat laboral si en un futur vol buscar feina a Catalunya o en altres zones de l’Estat on també es parla català. Quan acaba el curs de català A2, l’informen que té la possibilitat de tenir una parella lingüística amb la qual podrà practicar el que ha après i, sobretot, perdre la vergonya a parlar en català.

 

Imatge: morguefile.com

diccionari

 

En Nicolaas

Aquest és el perfil d’un estudiant holandès que ha vingut a fer el doctorat a una universitat catalana. Concretament, ha vingut a fer una part de la tesi doctoral en l’àmbit de l’enginyeria en un grup de recerca de la universitat d’acollida. Fa tres setmanes que és a la universitat i de moment la seva llengua de comunicació és l’anglès, com en molts àmbits de la recerca. Els seus companys del grup de recerca es comuniquen en català i li agradaria tenir-ne unes nocions per poder participar en les converses informals que es produeixen en les situacions més relaxades. Té unes nocions de castellà i té un bon nivell de portuguès, ja que va fer una estada d’un any a Portugal abans d’arribar a Catalunya. Considera que té una certa facilitat per a les llengües i té ganes d’entendre i començar a comunicar-se en català amb els companys del grup de recerca, en les converses informals.

 

Imatge: morguefile.com