noi escolta música

En José

Imaginem-nos que la persona que hem d’acollir és un noi veneçolà que ha vingut a Catalunya a fer un màster de Farmacologia. Té previst quedar-s’hi dos anys i, per tant, es vol poder desenvolupar sense dificultats en català. Ha fet un curs de formació inicial de català al servei lingüístic de la universitat on estudia el màster i ha assolit un nivell de comprensió escrita i oral suficient, que li permet entendre la majoria de textos acadèmics en català (a part de tenir el castellà com a llengua materna, té un bon nivell d’italià i sap trobar les equivalències entre les dues llengües romàniques que coneix i el català), i seguir les explicacions en català del professorat del màster, de manera global, amb alguna dificultat. Pel que fa a la producció, li agradaria ser capaç d’entendre també textos no acadèmics, més informals, i sobretot el parlar del carrer. També voldria poder-se expressar amb una certa fluïdesa en contextos informals (situacions quotidianes) i formals (demanar aclariments a classe i plantejar dubtes, per exemple). No pot seguir un curs presencial extens per qüestions d’horari, però té molt interès a assolir el seu objectiu. Pel que fa a les seves aficions, li agrada fer excursions per la muntanya, escoltar música i llegir.

 

Imatge: freejpg.com.ar

Omet ÍndexOmet Navegació

Navegació

Omet Arranjaments

Arranjaments