noia amb mòbil

 

L'Aiko

Imaginem-nos que la persona que hem d’acollir és una estudiant japonesa que ha vingut a una universitat catalana a cursar el grau de Filologia Francesa. Ha decidit fer els estudis universitaris a Catalunya, de manera que la seva estada tindrà una durada mínima de quatre anys. Per aquest motiu, tindrà la necessitat d’establir contacte amb la llengua i la cultura catalanes en tots els vessants (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral). En el moment d’arribar a la universitat, la noia té un cert coneixement de llengua francesa i coneix lleugerament la llengua castellana; de moment encara no ha tingut cap contacte amb el català. Li agradaria, en primer lloc, començar a entendre la llengua (comprensió oral i escrita) i a poc a poc començar a usar-la de manera habitual com a llengua de comunicació (producció escrita i oral). Per la cultura de provinença i la seva forma d’estudi, més rígida que la d’altres cultures, segurament no hi haurà la possibilitat d’aprendre la llengua en un context informal (fora de l’aula o amb activitats més aviat lúdiques). Això és un element que caldrà tenir en compte a l’hora de definir les activitats que es poden fer amb ella i els recursos que cal utilitzar.

 

Imatge: freejpg.com.ar

Omet ÍndexOmet Navegació

Navegació

Omet Arranjaments

Arranjaments