e) Sensibilització

A la universitat en català

Biografies lingüístiques (Projecte de la UAB).

El català a la universitat: el paper del professorat i de l'alumnat. Cercle XXI. Butlletí núm. 4, 2006. Anàlisi i propostes per a la normalització social de la llengua catalana a la universitat.

Informació per a estudiants nouvinguts sobre l'ús del català a les universitats. Intercat. Generalitat de Catalunya. 

Tot el que volies saber sobre els estudiants nouvinguts i el català i mai no t’havies atrevit a preguntar. Do de Llengües, URV.

10 cites. Direcció General de Política Lingüística i TV3. Històries de convivència entre parelles lingüístiques. Cada capítol, d’entre 15 i 20 minuts de durada, s’estructura en diversos apartats que complementen la història central de la parella protagonista.

Campanya “Sigues lingüísticament sostenible” i  campanya “Piula per les llengües

Omet ÍndexOmet Navegació

Navegació

Omet Arranjaments

Arranjaments