f) Articles

Batet, Mònica; Boladeras, Josep Maria; Bofarull, Jordi de; Casals, David; Pujol, Jordi; Servitje, Albert; Vila, Joan. “Acolliment lingüístic a les universitats”. Kesse. Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver, núm 38, 2005. http://www.ub.edu/slc/socio/kesse.pdf

Batet, Mònica; Boladeras, Josep Maria; Pujol, Jordi; Pulido, Andreu; Serra, Anna; Servitje, Albert; Vilajoliu, Elisenda. “L’acollida lingüística a les universitats: una nova perspectiva”. Llengua i Ús, núm. 51 (2012), p. 38-49. http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/257207/344282

Casals, David. “L’acollida lingüística d’estudiants d’intercanvi a la UB”. A: Les universitats davant els reptes del multilingüisme. Actes de la XI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris. València: Universitat de València - Estudi General, 1999, pàg. 79-86. http://www.ub.edu/sl/ca/socio/docs/valencia.pdf

Casals, David. “L’acolliment lingüístic dels participants en programes d’intercanvi universitaris”. Llengua i Ús, núm. 24 (2002), p. 43-48. http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/24_216.pdf

Escolà, Assumpta; Font, Jordi; Mataix, Toni; Morató, Cristina; Teixidó, Gemma. “L'acolliment lingüístic al CNL de Barcelona: aprenentatge i coneixement de l’entorn". Llengua i Ús, núm. 38 (2007). http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/38_597.pdf

Melchor, Vicent de; Branchadell, Albert. El catalán. Una lengua de Europa para compartir. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2002.

Calm, Mireia; Estella, Marta; Ferrés, Maria Jesús. “Espai europeu d'educació superior: llengua catalana i multilingüisme”. Llengua i Ús, núm. 33 (2005), p. 12-20. http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/33_525.pdf

Casals, David; Miró, Marta. “Estudi sobre usos, actituds i identitats lingüístics de l'estudiantat de les universitats catalanes”. Llengua i Ús, núm. 47 (2010), p. 80-88. http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/47_43.pdf

Ferrés, Maria Jesús. “El procés de Bolonya, una oportunitat o un obstacle per a la llengua catalana?”. Llengua i Ús, 42 (2008), p. 2-12. http://www6.gencat.net/llengcat/liu/42_01.pdf

Omet ÍndexOmet Navegació

Navegació

Omet Arranjaments

Arranjaments