1. Acollida lingüística i cultural: quina funció té i quins tipus d’acollida hi ha

L’acollida lingüística i cultural a les universitats catalanes té com a objectiu fer possible l’adaptació o la integració dels estudiants de mobilitat, de manera que no estiguin condicionats per la seva realitat sociolingüística, sinó que des del primer dia es trobin còmodes a la universitat d’arribada, tant en el vessant acadèmic i cultural com en el personal.

En aquest sentit, és necessària una formació lingüística que capaciti els estudiants de mobilitat per assistir a classes que s'imparteixen en llengua catalana i que, per tant, se centri bàsicament a fer-los competents en les habilitats de comprensió: entendre la llengua utilitzada a les classes i poder llegir textos de la seva especialitat en llengua catalana.

Tant important com la formació és la participació en activitats que els permetin relacionar-se amb els estudiants autòctons per a practicar la llengua i compartir experiències culturals i lúdiques. Algunes d'aquestes activitats són les parelles i els intercanvis lingüístics, la mentoria, les sortides culturals i les setmanes d’acollida. Tot plegat facilita que aquests estudiants s'integrin en el teixit cultural de la ciutat.

D’altra banda, les polítiques lingüístiques de les universitats catalanes es basen, en general, en el principi de no discriminar l'alumnat en grups diferents segons la llengua. D’acord amb els objectius dels programes de mobilitat europeus, hi ha la voluntat d’acostar els estudiants a la realitat cultural diversa de la UE d’una manera integradora i fer-los compartir espais i activitats amb els autòctons.

Aquest fet implica que els estudiants estaran exposats a la llengua catalana durant tota la seva estada a la universitat. Hem de tenir en compte que la mitjana del percentatge de classes que s'imparteixen en català en els estudis de grau a les universitats catalanes està per sobre del 60 %.

La implicació dels estudiants locals en el procés d’acollida és un valor afegit perquè fa possible un enriquiment recíproc, ja que els estudiants locals inicien la seva internacionalització mitjançant una activitat d’intercanvi lingüístic i cultural, des de la mateixa universitat.

Quan els estudiants d'intercanvi acabin l'estada i tornin al país d'origen es poden convertir en mentors de futurs estudiants de la seva universitat i en uns bons difusors de la identitat i la cultura catalanes al seu país.

 

Quins tipus d’activitats d’acollida hi ha?

Intercanvis lingüístics: activitat que permet la pràctica d’una o més llengües i afavoreix el contacte entre persones de diferents contextos culturals.

UAB: Web d’Intercanvis lingüístics
UB: Borsa d’Intercanvi Lingüístic
UdG: Tàndems lingüístics i tàndems virtuals
UdL: Borsa d’Intercanvi Lingüístic
UPC: Talk 10
UPF: Programa de Parelles Lingüístiques
URL: Programa “Coffe-Break”

 

Voluntariat lingüístic: activitat que facilita la integració d’estudiants nouvingut no catalanoparlants, especialment de programes de mobilitat, a l’entorn universitari i a la societat catalana. Participació bàsicament voluntària, sense reconeixement de crèdits acadèmics, amb formació presencial o no per part de la institució.

UdG: voluntariat lingüístic
UdL: voluntariat lingüístic
UPF: voluntariat lingüístic
   

Pràctiques d’acolliment: activitat formativa per a alumnes catalanoparlants que volen facilitar la integració d’estudiants nouvinguts no catalanoparlants. Participació en activitats de formació presencial per part de la institució i amb reconeixement de crèdits acadèmics.

UAB: Pràctiques d’Acolliment Lingüístic
UB: Pràctiques d’Acollida Lingüística i Cultural

 

Programes de mentoria: programes que pretenen facilitar l’estada dels estudiants internacionals a la universitat oferint-los el suport d’estudiants autòctons perquè s'integrin millor al món acadèmic, social i cultural de la universitat.

UAB: Programa Mèntor

Darrera modificació: divendres, 14 març 2014, 13:24
Omet Navegació

Navegació