4. Analitza i planifica la teva acollida

Ara que ja teniu informació i eines per a acollir una persona nouvinguda en una universitat catalana, és el moment de pensar i definir què és el que fareu durant les trobades amb la vostra parella. Tingueu en compte que, en funció del tipus d'activitat d'acollida que dugueu a terme, la planificació variarà tant pel que fa als objectius de l'activitat com pel que fa al desenvolupament.

 

Per a activitats d’intercanvi lingüístic

Objectius

Definiu l’objectiu general de l’activitat, així com els objectius específics que preteneu aconseguir amb la vostra parella o grup d’intercanvi. És important saber on voleu arribar i què voleu treballar per tal de definir les trobades que fareu a partir d’ara.

Penseu en les necessitats de cada membre de la parella o grup, ja que podeu treballar competències diferents per a cada llengua. Per exemple, en el cas d'una parella que fa un intercanvi català-francès, pot ser que la persona que vol practicar català vulgui sobretot millorar la comprensió oral de la llengua i conèixer aspectes de la cultura catalana perquè acaba d’arribar a la universitat, i que, en canvi, la persona que vol practicar el francès vulgui millorar la competència oral i la pronunciació en aquesta llengua i li interessin temes de medi ambient.

A partir d'aquestes necessitats generals podeu establir aspectes concrets (objectius específics), així com concretar les activitats que fareu i els recursos que utilitzareu durant les trobades.

Trobades

Establiu la freqüència i la durada de les trobades, així com les activitats que voleu fer i els recursos que heu triat (podeu anotar-ho al qüestionari personal de la primera trobada). És aconsellable que, en cada trobada, les persones que hi participen puguin practicar la llengua que estan aprenent. Així, una parella que fa un intercanvi català-anglès en trobades d’una hora, dos cops a la setmana, pot fer la primera mitja hora en anglès i la segona en català. D’aquesta manera, la motivació de les dues persones es manté.

trobada d'alumnes

La primera trobada

Aquest primer contacte serà el punt de partida de l’intercanvi. És el moment de conèixer la vostra parella i de tractar aquells punts que us ajudaran que les sessions que aneu fent siguin més profitoses. Consulteu l’apartat Què he de tenir en compte de la persona acollida i també l'apartat Perfils per recordar el que cal tenir present (coneixement de llengües, procedència, aficions, etc.).

Els serveis lingüístics universitaris posen al vostre abast la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic (en català, castellà i anglès), que podreu trobar en català, castellà i anglès. Consulteu-la per a preparar les sessions! Hi trobareu consells, temes per tractar a les trobades, activitats, etc.

Destacat!
Tot i que l’activitat que us proposeu fer és un intercanvi lingüístic (i cultural) no deixeu de tenir en compte els punts importants de l’acollida de persones de fora de l’àmbit de parla catalana (integració, suport, difusió de la llengua i la cultura catalanes, etc.). Moltes universitats catalanes ofereixen la possibilitat de participar en activitats culturals col·lectives d’acollida que organitzen els serveis lingüístics o de relacions internacionals. Aquestes sortides culturals permeten que la parella o el grup d’intercanvi ampliïn el cercle d’amistats i coneguin altres estudiants de mobilitat o autòctons, de la mateixa universitat o d’altres universitats. No les desaprofiteu!

 

Per a activitats de voluntariat, pràctiques d’acollida o mentories

a) Activitats col·lectives

Si formeu part d’un programa de voluntariat lingüístic, la vostra universitat us donarà la possibilitat de participar en activitats col·lectives destinades a estudiants de mobilitat i estudiants autòctons.

Podreu participar en sortides culturals en diversos indrets de Catalunya, activitats d’acollida a la universitat (per exemple, jornades de benvinguda), festes tradicionals de Catalunya (Sant Jordi, castanyada, etc), concursos, etc.

visita interuniversitària

b) Parelles lingüístiques o mentors

En cas que la vostra activitat d’acollida estigui destinada a donar suport a l’aprenentatge i la pràctica del català i a fer conèixer la cultura catalana, us proposem que tingueu en compte aquests elements a l’hora de planificar l’activitat.

Objectius

Definiu l’objectiu general que us proposeu aconseguir durant l’activitat d’acollida amb la vostra parella (què voleu aconseguir durant les trobades?). Després desglosseu aquest objectiu en objectius més específics que us ajudin a assolir-lo.

Per exemple:*

L’objectiu general (de l’activitat) és familiaritzar la Maria amb la cultura catalana i el català de cada dia.

L’objectiu general s’aconseguirà mitjançant el compliment d’aquests objectius més específics:

- Obtenir les eines principals per poder saludar, demanar l’hora i demanar els diferents plats en un restaurant, mitjançant petites frases que li proporcionin seguretat i proximitat a la llengua i a les persones del seu entorn.
- Ajudar-la a entendre textos en català del seu màster.
- Conèixer Barcelona de més a prop: llocs d’interès, jardins, miradors...
- Mostrar aspectes culturals i tradicionals: les sardanes, els castellers, la mona, etc.

*Fragment extret d’una activitat d’acollida real, amb el nom de la persona modificat.

Trobades

Planifiqueu les trobades que tindreu amb la vostra parella durant el temps que dura l’activitat d’acollida. Establir una regularitat de les sessions us permetrà preparar-les i treure’n més profit! Això no vol dir que no pugueu tenir contacte amb la vostra parella entre les sessions que programeu; simplement us permetrà adaptar les activitats, els continguts i els recursos en funció de les necessitats de cada moment. No oblideu que l’ús de xarxes socials, blogs, missatgeria, etc., us permetrà també practicar el registre informal amb la vostra parella.

La primera trobada

És el primer contacte amb la persona que acollireu durant un temps. És el moment de conèixer aquells elements que us ajudaran a saber quin tipus de suport vol la vostra parella i quins aspectes li interessa conèixer de la llengua i la cultura catalanes. Consulteu l’apartat Què he de tenir en compte de la persona acollida i també l'apartat Perfils per recordar el que cal tenir en compte (coneixement de llengües, procedència, aficions, etc.). Cada persona té unes característiques pròpies que fan que el seu aprenentatge del català i la pràctica de la llengua sigui diferent (podeu anotar-ho al qüestionari personal de l’intercanvi).

Destacat!
Tot i que l’objectiu d’una activitat d’acollida com la que fareu sigui donar suport en la pràctica del català i el coneixement de la cultura catalana de la persona que acolliu, tingueu en compte que també podeu aprendre molt del seu coneixement d’altres llengües i cultures. No desaprofiteu l’oportunitat de fer un intercanvi cultural!

Darrera modificació: divendres, 14 març 2014, 13:09